СТРУЧНИ СКУП БУЈИЧНЕ ПОПЛАВЕ У СРБИЈИ МАЈ 2014.


На Шумарском факултету Универзитета у Београду одржан је стручни скуп „Бујичне поплаве у Србији маја 2014“, уз учешће представника државних институција, стручних и научно-истраживачких организација, као и бројних представника медија.

Закључци са стручног скупа

Презентације:
- Законски и институционални оквир у превенцији бујичних поплава - Проф. др Ратко Ристић
- Узроци појаве бујичних поплава - Проф. др Станимир Костадинов
- Органзовање и финансирање радова за заштиту земљишта од ерозије и уређења бујица у оквиру водопривреде - Проф. др Нада Драговић
- Светска искуства у конзервацији земљишта и вода - Проф. др Миодраг Златић
- Нека питања у вези са поплавама 2014. године - Проф. др Слободан Петковић

Филм:

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Галерија: